Skip to main content

_1691 Hungarian new testament karoli original Testamentom szent biblia Krisztusnak book18

Item Preview

texts
_1691 Hungarian new testament karoli original Testamentom szent biblia Krisztusnak book18


SHOW MORE


1691 Original Neue Testament ungarisch New Nouveau Testament Hungary Hungarian

Book of Philemon - Hungarian Original 1691

This is a portion of the New Testament in Hungarian . More specifically, this is a copy of the original Gaspar Karoli edition of 1691. This New Testament marked the first time that the Hungarian people had a translation in their own language.

The book "History of the church in Hungary, from the beginning of the reformation to 1850" (d'Aubigne) [pdf] explains the history and the exiting events of those days.

This is the Download of Philemon

The next book after this would be the book (Epistle) to the Hebrew (available).

This is a portion of the New Testament in Hungarian . More specifically, this is a copy of the original Gaspar Karoli edition of 1691. This New Testament marked the first time that the Hungarian people had a translation in their own language.

The book "History of the church in Hungary, from the beginning of the reformation to 1850" (d'Aubigne) [pdf] explains the history and the exiting events of those days.
------------------------------

If you do not have a high speed connection, these Ebooks can also be viewed, read or watched, instead of downloaded. This text is almost entirely in Hungarian

To find (or pull up electronically) all of the sections, please cut and paste into your search, your search engine, or your internet browser:

" Neue Testament Ungarisch Hungary "

This should result in able to find and select each portion for download into your computer. Feel Free to repost, print and share if you would like.

---

Note: If you cannot read portions of this text, most likely your computer is not equiped to read foreign language fonts.
.
--------

Das ist das Neue Testament Bibel in ungarischer Sprache. Genauer gesagt, ist dies Gaspar Karoli Ausgabe von 1691. Das Neue Testament war das erste Mal, dass das ungarische Volk habe eine Ubersetzung in ihre eigene Sprache.

Das Buch â History of the church in Hungary, from the beginning of the reformation to 1850" (Geschichte der Kirche in Ungarn, der Beginn der Reformation bis 1850)" (d'Aubigne) [pdf], erklart die Geschichte und die aufregende Ereignisse jener Tage.

------------------------------

Wenn Sie noch kein High-Speed-Verbindung verfugen, konnen diese Ebooks auch angezeigt werden, lesen oder beobachtet, anstatt heruntergeladen werden. Dieser Text ist fast ausschliesslich in ungarischer Sprache

Zu finden (oder Pull-up elektronisch) alle Abschnitte, bitte Ausschneiden und Einfugen in Ihre Suche Ihre Suchmaschine oder Ihren Internet-Browser:

" Neue Testament Ungarisch Hungary "

Das Ergebnis sollte in der Lage zu finden und jedes Teil zum Download auf Ihren Computer zu wahlen. Feel Free zu veroffentlichen, drucken und teilen, wenn Sie mochten.


-----------------

(Hungarian)
Ez az Ujszovetseg Biblia magyar nyelven. Pontosabban, ez a Karoli Gaspar-kiadas 1691. Ez az uj testamentum volt az elso alkalom, hogy a magyar nep volt forditasat a sajat nyelvukon.

A History of the church in Hungary, from the beginning of the reformation to 1850 "(az egyház története Magyarországon a kezdetektÅl a reformáció a 1850)" (d'Aubigné) [pdf] magyarázza a múltban és a kilépés az akkori eseményeket.

------------------------------

1 Ãn Nabukodonozor békében valék az én házamban, és virágzó az én palotámban.
Ãlmot láték és megrettente engem, és a gondolatok az én ágyamban, és az én fejemnek látásai megháborítának engem.
Ãs parancsolatot adék, hogy hozzák elombe Babilonnak minden bölcsét, hogy az álom jelentését tudassák velem.
Akkor bejövének az írástudók, varázslók, Káldeusok és jövendomondók; és én elbeszélém nékik az álmot, de az értelmét nem jelentették meg nékem.
Végezetre bejöve elém Dániel, akinek neve Baltazár, mint az én istenemnek neve, és akiben a szent isteneknek lelke van, és elmondám néki az álmot.
Baltazár, az írástudók elseje, tudom, hogy a szent isteneknek lelke van benned, és semmi titok sem homályos elotted, az én álmom látásait, amiket láttam, és azoknak jelentéséd beszéld el.
Az én fejem látásai az én ágyamban ezek voltak: Látám, hogy ímé, egy fa álla a föld közepette, és annak magassága rendkivüli volt.
Nagy volt a fa és eros, és magassága az égig ért, és az egész föld széléig volt látható.
Levelei szépek és gyümölcse sok, és táplálék vala rajta mindeneknek; alatta árnyékot talála a mezo vada, és ágain lakozának az ég madarai, és róla evék minden élo.
Látám fejem látásaiban az én ágyamban, és ímé: egy Vigyázó és Szent szálla alá az égbol;
Erosen kiálta, és így szóla: Vágjátok ki a fát és vagdaljátok le az ágait, rázzátok le leveleit és hányjátok szét gyümölcseit, fussanak el a vadak alóla, és a madarak az o ágairól.
De gyökerének törzsökét hagyjátok meg a földben, és vas és ércz lánczokba verve a mezo füvén; égi harmattal öntöztessék, és barmokkal legyen része a föld füvében.


------------
Ha nem volna egy nagy sebességű kapcsolat ezen könyveket is megtekinthetÅk, vagy olvasni nézte, ahelyett, hogy letöltött. Ez a szöveg szinte teljesen magyar

Megtalálni (vagy húzza fel elektronikus úton) minden olyan szakaszok, kérjük, vágott és illessze be a keresés, a keresés motor, vagy az Ãn internet böngészÅ:

" Neue Testament Ungarisch Hungary "

Ennek eredményeképpen képesek megtalálni és válasszuk egyes részek letölthetÅk a számítógépre.

Feel Free to repost, nyomtatásához és megosztásához, ha szeretné.

----------------------------------

Tässä oheen Uuden testamentin Raamatun unkariksi. Tarkemmin sanottuna, tämä on painos Gaspar Karoli, valmistettu 1691. Tämä kirja, nimeltään "Uuden testamentin" oli ensimmäinen kerta, että Unkarin kansa oli käännöksen omalla kielellään.

Kirjan "History of the Church Unkarissa, alusta uskonpuhdistuksen 1850" (d'Aubigne) [pdf] kertoo historiasta ja poistutaan tapahtumien näinä päivinä.
Tämä kirja on saatavilla tällä samalla sivustolla.
------------------------------
(Those seeking a Koine Greek text that would be a wise choice may have an interest in one of the editions here at: http://www.archive.org/details/TextusReceptusscrivener1860 , or you can search under keywords such as â Kaine Diatheke Ancient Greek New Testament Cura P Wilson â )

Jos sinulla ei ole nopea yhteys, näitä kirjoja voi myös katsoa, lukea tai katsellut, eikä ladata. Tämä teksti on lähes kokonaan unkariksi

Löytää (tai vedä ylös sähköisesti) kaikki kohdat, ole hyvä ja leikkaa ja liitä haun, hakukone, tai Internet-selain:

" Neue Testament Ungarisch Hungary

Tämän pitäisi johtaa löytää ja valita kuhunkin osaan ladata tietokoneeseen.

Please post omalla sivustolla, jakaa, tulostaa ja jakaa, jos haluat.

-----
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
----

Ici, veuillez trouver le Nouveau Testament (La Bible) en langue hongroise. Plus precisement, il s'agit de l'edition du Gaspar Karoli, produit en 1691. Ce livre, - le Nouveau Testament - a marque la premiere fois que le peuple hongrois a une traduction dans leur propre langue.

Le livre: History of the church in Hungary, from the beginning of the reformation to 1850 - "Histoire de l'Eglise en Hongrie, depuis le debut de la Reforme de 1850" (d'Aubigne) [pdf] explique l'histoire et les evenements qui sortent de ces jours. Ce livre devrait etre disponible a ce meme site web.
------------------------------

Si vous n'avez pas une connexion haute vitesse, ces livres electroniques peuvent egalement etre consultes, lus ou regardes, au lieu de telecharger. Ce texte est presque entierement en hongrois.
Pour trouver (ou tirez electroniquement) l'ensemble des sections, s'il vous plait couper et coller dans votre recherche, votre moteur de recherche, soit votre navigateur internet:

Neue Testament Ungarisch Hungary

Cela devrait aboutir a mesure de trouver et de selectionner chaque partie a telecharger dans votre ordinateur. N'hesitez pas a transferer, distribuer, imprimer et partager si vous le souhaitez.

-------------

We hope you will find this of use and encouragement. It is as close to the original translation as possible.


-


Language Hungarian
Collection opensource

comment
Reviews

Reviewer: Hungar - favoritefavoritefavorite - February 13, 2011
Subject: Hungarian New Testament

Hungarian New Testament 1691 - Nouveau Testament Hongrois - Novo testamento hungaro - Maghiara Noul Testament - Wegierski Nowego Testamentu - Nuevo pacto de Hungria -Unkarin uusi testamentti - Ungarisch Neuen Testament - Hungarian Nyja testamentio - Hongaarse nieuwe testament - Madarsky Novy zakon - Macar yeni vasiyetname -
[ Унгарската нов завет] - (Венгерскии Нового Завета)


For the version in Hungarian, here are the links.

[[[ # 1 ]]] . ; [[[ # 2]]] . ; [[[ # 3 ]]]. ; [[[ # 4]]]. ; [[[ # 5]]]. ; [[[# 6]]]. ; [[[# 7]]]. ; [[[#8]]]. ; [[[ # 9]]]. ;
[[[ # 10]]] . ; [[[ # 11]]] . ; [[[ # 12]]] . ; [[[ # 13]]]. ; [[[ #14]]]. ; [[[#15]]]. ; [[[#16]]]. ; [[[# 17]]]. ; [[[#18]]]. ; [[[ # 19]]]. ;
[[[ # 20]]] . ; [[[ # 21]]] . ; [[[ # 22]]] . ; [[[ # 23-25]]]. ; [[[ # 26]]]. ; [[[ # 27]]]. ;

------------------------------------------

Testament in Modern Greek - Grec Moderne

[[[ # 1 ]]] . ; [[[ # 2]]] . ; [[[ # 3 ]]]. ; [[[ # 4]]]. ; [[[ # 5]]]. ; ((( # 1 ))) . ; ((( # 2 ))) . ; ((( # 3 ))). ; ((( # 4 ))). ; ((( # 5 ))). ; ((( # 6 ))). ; ((( # 7 ))). ; ((( #8 ))). ; ((( # 9))). ; ((( # 10 ))). ; ((( # 12 ))). ;

----------------------------------Arabic New Testament - Nouveau Testament Arabe - Arapca Yeni Ahit - Arabisch Neuen Testament - Arabe del Nuevo Testamento - Arabe Novo Testamento

[[ # 1]]. [[ # 2 ]]. [[ # 3 ]].

.

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Community Texts
by : Jezus Kristus; Peter; Pal; Janos; apostolok; korai egyhaz; kereszteny; Krisztus kovetoje; Szentlelek Isten; Jesus Kristus; Petrus; Paulus; Johannes; Apostel; Alte Kirche; Christen; Christus Anhanger; Heiliger Geist Gottes; Ungarisch Neuen Testament; Finnisch Neuen Testament; Testament Hongrois ; l'Evangile dans la langue hongroise,
texts
eye 440
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by Jezus Kristus; Peter; Pal; Janos; apostolok; korai egyhaz; kereszteny; Krisztus kovetoje; Szentlelek Isten; Jesus Kristus; Petrus; Paulus; Johannes; Apostel; Alte Kirche; Christen; Christus Anhanger; Heiliger Geist Gottes; Ungarisch Neuen Testament; Finnisch Neuen Testament; Testament Hongrois ; l'Evangile de la langue hongroise; Nouveau Testament finlandaise; Jesus Kristus; Peter; Paul; John; Apostles; Early Church; Christians; Christ follower; Holy Spirit of God;
texts
eye 474
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by Jezus Kristus, Peter, Pal, Janos, apostolok, korai egyhaz, kereszteny, Krisztus kovetoje, Szentlelek Isten, Jesus Kristus, Petrus, Paulus, Johannes, Apostel, Alte Kirche, Christen, Christus Anhanger, Heiliger Geist Gottes, Ungarisch Neuen Testament, Finnisch Neuen Testament, Testament Hongrois , l'Evangile de la langue hongroise, Nouveau Testament finlandaise, Jesus Kristus, Peter, Paul, John, Apostles, Early Church, Christians, Christ follower, Holy Spirit of God,
texts
eye 1,065
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by Jezus Kristus; Peter; Pal; Janos; apostolok; korai egyhaz; kereszteny; Krisztus kovetoje; Szentlelek Isten; Jesus Kristus; Petrus; Paulus; Johannes; Apostel; Alte Kirche; Christen; Christus Anhanger; Heiliger Geist Gottes; Ungarisch Neuen Testament; Finnisch Neuen Testament; Testament Hongrois ; l'Evangile de la langue hongroise; Nouveau Testament finlandaise; Jesus Kristus; Peter; Paul; John; Apostles; Early Church; Christians; Christ follower; Holy Spirit of God; Pfingsten, junge Christen, die Umwandlung von Saint Paul, Alte Kirche, Karoli, Jan Huss, John Huss, Pentecote, les jeunes chretiens, la conversion de saint Paul, eglise primitive, les réponses chretiennes,
texts
eye 468
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by Paul to the Ephesians, for the Ephesians now translated for Hungarians, Ephese
texts
eye 852
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by Jezus Kristus; Peter; Pal; Janos; apostolok; korai egyhaz; kereszteny; Krisztus kovetoje; Szentlelek Isten; Jesus Kristus; Petrus; Paulus; Johannes; Apostel; Alte Kirche; Christen; Christus Anhanger; Heiliger Geist Gottes; Ungarisch Neuen Testament; Finnisch Neuen Testament; Testament Hongrois ; l'Evangile de la langue hongroise,
texts
eye 374
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by Jezus Kristus, Peter, Pal, Janos, apostolok, korai egyhaz, kereszteny, Krisztus kovetoje, Szentlelek Isten, Jesus Kristus, Petrus, Paulus, Johannes, Apostel, Alte Kirche, Christen, Christus Anhanger, Heiliger Geist Gottes, Ungarisch Neuen Testament, Finnisch Neuen Testament, Testament Hongrois , l'Evangile de la langue hongroise, Nouveau Testament finlandaise, Jesus Kristus, Peter, Paul, John, Apostles, Early Church, Christians, Georgi Vins, Bonhoffer, Wurmbrand, Christ follower, Holy Spirit of God,
texts
eye 845
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by Jezus Kristus, Peter, Pal, Janos, apostolok, korai egyhaz, kereszteny, Krisztus kovetoje, Szentlelek Isten, Jesus Kristus, Petrus, Paulus, Johannes, Apostel, Alte Kirche, Christen, Christus Anhanger, Heiliger Geist Gottes, Ungarisch Neuen Testament, Finnisch Neuen Testament, Testament Hongrois , l'Evangile de la langue hongroise, Nouveau Testament finlandaise, Jesus Kristus, Peter, Paul, John, Apostles, Early Church, Christians, Christ follower, Holy Spirit of God,
texts
eye 554
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by Paul to the Colossians, Colosse, Jezus Kristus, Peter, Pal, Janos, apostolok, korai egyhaz, kereszteny, Krisztus kovetoje, Szentlelek Isten, Jesus Kristus, Petrus, Paulus, Johannes, Apostel, Alte Kirche, Christen, Christus Anhanger, Heiliger Geist Gottes, Ungarisch
texts
eye 454
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by Jezus Kristus; Peter; Pal; Janos; apostolok; korai egyhaz; kereszteny; Krisztus kovetoje; Szentlelek Isten; Jesus Kristus; Petrus; Paulus; Johannes; Apostel; Alte Kirche; Christen; Christus Anhanger; Heiliger Geist Gottes; Ungarisch Neuen Testament; Finnisch Neuen Testament; Testament Hongrois ; l'Evangile de la langue hongroise; Nouveau Testament finlandaise; Jesus Kristus; Peter; Paul; John; Apostles; Early Church; Christians; Christ follower; Holy Spirit of God; Pfingsten, junge Christen, die Umwandlung von Saint Paul, Alte Kirche, Karoli, Jan Huss, John Huss, Pentecote, les jeunes chretiens, la conversion de saint Paul, eglise primitive, les reponses chretiennes,
texts
eye 604
favorite 0
comment 0